Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2015

cachero
Nie liczą sie pieniądze,liczy sie ciężka praca. Ile od siebie dajesz, tyle do Ciebie wraca.

July 01 2015

cachero

"Nie sztuka być przy kimś gdy wszystko się układa
Nie sztuka wtedy radzić, po co wtedy rada
Sztuką być przy kimś kiedy nie ma nic
A kolejna myśl jest powodem żeby żyć.."

May 30 2015

Reposted fromsopinha sopinha
Reposted fromsopinha sopinha
Reposted fromsopinha sopinha
cachero
7165 e540 500
Reposted fromfeliciteysmoaks feliciteysmoaks viapeper peper
cachero
3408 a4bc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapeper peper
cachero
cachero

Kocham książkę nie dlatego, że jest piękna zewnętrznie, ale dlatego, że wprowadza mnie w mój własny świat, że odkrywa we mnie, nie na zewnątrz mnie, bogactwa, których nie przeczuwałem. Dlatego też taką miłością otaczam moją bibliotekę.

— Jarosław Iwaszkiewicz
Reposted fromMerlinka Merlinka viapeper peper
9341 05bf 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viapeper peper
cachero
Reposted fromshakeme shakeme viapeper peper
cachero
2600 3be0 500
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal viapeper peper
cachero
9584 8f9e
You know, right?
Reposted frombesideyou besideyou viapeper peper
0265 4eeb 500

renaixance:

You mustn’t believe everything you see. The image of reality we perceive with our eyes is only an illusion.

Genoa, November 2nd 2014

Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viapeper peper
cachero
7100 ceaf
Reposted frompeper peper
cachero
cachero
Czasem mi się przyśnisz
I ciężko potem z łóżka wstać.
cachero
Widzę jak patrzysz i to sporo dla mnie znaczy.
cachero
Dobrze gdzieś mieć kogoś. Choćby po to, by było komu opowiedzieć historię dnia, który właśnie z tego powodu warto było przeżyć.
— Taras Prochaśko "Niezwykli"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl